Vad säger lagen?

Reglerna för kör och vilotider påverkas inte av om det är en analog eller en digital färdskrivare, men hanteringen av diagramblad ersätts med att man istället ska spara data från digital färdskrivare och förarkort. Informationen ska sparas under minst 1 år, vilket alltså är samma tid som diagrambladen ska sparas.

Läsa av förarkort
Informationen som sparas på förarkorten måste läsas av så ofta att ingen data går förlorad. Tidsperioden mellan avläsningarna får dock inte överskrida 28 dagar.

Läsa av digital färdskrivare
Även informationen som finns i själva digital färdskrivaren ska kopieras så ofta att ingen data går förlorad. Tidsperioden mellan avläsningarna får dock inte överskrida 90 dagar.